December 5, 2022
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या डांबराची कोल्हापुरात खुमासदार चर्चा | Kolhapur Municipal Corporation tarmac discussion in Kolhapur amy 95


कोल्हापूर : बारवे-दिंडेवाडीतील धरणप्रकल्पाचे उद्घाटन आमदार आबिटकरांच्या हस्ते होऊ देणार नाही – शिवसैनिकांची आक्रमक भूमिका

Source link

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.