OBC दाखला कसा काढावा?

OBC दाखला कसा काढावा? ऑफलाइन पद्धत: ऑनलाईन पद्धत:OBC दाखला कसा काढावा? टीप:OBC दाखला कसा काढावा? अर्ज करण्यापूर्वी, आपल्या राज्यातील OBC प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी तपासा.अर्जामध्ये कोणतीही चुकीची माहिती देऊ…