१२ वी नंतर पुढे काय करावे?

१२वी नंतर काय करावे? What to do after 12th ? १२वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना पुढे काय करावे याबद्दल गोंधळात टाकते. अनेक पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे योग्य निर्णय घेणे कठीण होऊ…